Koncepce mateřské školy

Základním posláním naší mateřské školy je navazovat na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem realizací školního vzdělávacího programu, který podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a přispívající ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářející základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš vzdělávací program se jmenuje "...každý je zodpovědný za svoji růži..."

Program umožňuje

  • optimální rozvoj dítěte na základě jeho zájmů a potřeb
  • každodenní přirozený pohyb, spontánní aktivity
  • individuální přístup pro děti s odloženou školní docházkou
  • respektování uspokojování potřeb dítěte, zdravý životní styl
  • rozvoj spolupráce mateřské školy a rodiny
  • spolupráci s dalšími subjekty

Celá mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, rozpracované tématické celky obsahují všechny oblasti RVP PV, které jsou obsahem přehledu "Nástroj pro hodnocení dítěte", který funguje jako hodnotící list všech dětí a na kterém jsou veškeré kompetence, které by měly děti zvládat na konci předškolního věku.


Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!