ZAHRADNÍ SLAVNOST-BESÍDKA PRO RODIČE

ROZLUČKA SE ŠKOLÁKY

9,30 pohádka - "Jak šel Honza do světa"

10,00 slavnostní šerpování

12,00 slavnostní oběd

16,00 rozlučka v indiánském

- přivítání

- vystoupení dětí- "Indiáni ti se mají"

- slavnostní rozloučení, dárky

- oheň, buřty, zábava

Prosíme rodiče, přijďte všichni v indiánském- stačí čelenka, náramek, šperk, maska...

Pro děti bude připraveno pití, ovoce a slané dobroty.

Těšíme se na Vás!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dle §2 zákona č.67/2022 S., ze dne 21.3.2022

(Lex Ukrajina školství)

se koná 9.6.2022 od 9,00-11,00 a od 13,00-15,00 hod.

Počet volných míst- 0

Závazné části §

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi.

středa 15.6.2022 od 16-18 hod.

SLAVNOST SLUNCE - INTI RAYMI

Slavnost slunce je velice významná událost, kterou indiáni po celém světě slaví již po tisíciletí. Právě na konci června - v čase letního slunovratu - oslavují indiáni boha slunce a děkují slunci za dar života a sklizně. Šamani všech indiánských kmenů se oblékají do zdobných masek a společně pak tančí na počest slunci.

Na čtvrtku A3 nebo vlnitou lepenku nakreslíme tvar šamanské masky včetně očí. Masku i otvory pro oči vystřihneme. Vezmeme si korálky, barevné papíry, pastelky atd. a masku nazdobíme. Děti se poté s maskami postaví do kruhu a společně tančí sluneční tanec.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 25.5.2022 do dne: 25.6.2022

Poř.            Identifikátor                 Spisová značka 

1                  3208988163                    2

2                 4842235392                   3

3                 6478851584                    7

4                 6878780608                   40

5                 6934041088                    20

6                 8374752256                   10

7                 9555620352                   21

8                  9767749122                   11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zápis do MŠ "Srdíčko", Liberec,

pro školní rok 2022/2023

O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

Zápisový portál bude spuštěn 19. dubna 2022.

SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 budeme přijímat v ředitelně MŠ "Srdíčko", Liberec, v úterý, dne 10.5.2022 od 10:00 do 16:00. Musíte se dostavit osobně, nebo využít vzdálený způsob: zaslat dopis na adresu- MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 46001 Liberec 3 nebo do datové schránky kfw7my.

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě s ředitelkou dne 26.4.2022 a žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K podání přihlášek ve školce doložte:

 1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
 2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
 3. Svůj občanský průkaz, kde ověříme trvalý pobyt.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb., zveřejněn seznam přijatých dětí v zákonné lhůtě na úřední desce školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy po předchozím telefonické domluvě.

Jitka Kadlečková, ředitelka MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprvé v MŠ

Začátek docházky do mateřské školy je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s "novou autoritou" - paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

Jak dítěti pomoci?

 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.
  (pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním po určitou dobu v prvních dnech  ve školce)
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní.
  (dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka, jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do školky po domluvě rodičů s učitelkami, jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto           a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí)
 • Používejte stejné rituály
  (voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu, používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.)
 • Rozlučte se krátce
  (loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte)
 • Buďte citliví a trpěliví
  (vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo)
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
  (vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma, každý má svět povinností - vy práci, vaše dítě školku)
 • Komunikujte s učitelkou
  (možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát)
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte
  (neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky, naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo)

Co byste nikdy neměli dělat ...

 • Nenechte se obměkčit - buďte důslední.(Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém)
 • Nestrašte své dítě školkou - "počkej, ve školce ti ukážou"(Za problémy  s přivykáním je v žádném případě netrestejte)
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská.(Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.)
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu  o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.
Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!