Zápis dle §2 zákona č.67/2022 S., ze dne 21.3.2022

(Lex Ukrajina školství)

se koná 8.6.2023 od 9,00-11,00

Počet volných míst- 0

Závazné části §

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).
 • Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

  Kritéria zápisu:

  • Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu
  • Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 a dříve.

Plán akcí duben-červen 2023

4.4. "Zdravé zuby"-vzdělávací pořad ve školce

18.4.schůzka s rodiči předškoláků-Elkonin- SOVY-16,00 hod.

POZOR ZMĚNA!!!

19.4. schůzka s rodiči předškoláků-Elkonin- VEVERKY-16,00 hod.

25.4. návštěva Knihovny-"Hlas a uši na výletě"- školáci

27.4. pálení čarodějnic v Autocampu v Pavlovicích- 16,30hod.

11.5. zápis do MŠ

24.5. hudební pořad v PKO-"Na farmě"- školáci+středňáci

1.6. Den dětí

2.6. pohádka ve školce-"Lesněnka"

6.6. focení ve školce

7.6. celodenní školní výlet-"Perníková chaloupka"-Ráby pod Kunětickou horou

8.6. zápis-Ukrajina

24.5. nácvik požárního poplachu

? nácvik 1.pomoci

? focení ve školce- třídy a skupinky

20.6. Zahradní slavnost- loučení se školáky

Vystoupení dětí, slavnostní rozloučení, dárky, oheň, buřty, zábava

Milí rodiče!

Dovolte, abychom Vás a Vaše děti co nejsrdečněji pozvaly na akci, kterou Srdíčko již každoročně pořádá.

ČARODĚJNICE se uskuteční ve čtvrtek 27.dubna 2023

Kde? - v areálu Autocampu Pavlovice

Co z toho pro Vás vyplývá

1/ děti z MŠ odejdou po svačině – odchod v 14,45 hodin z MŠ (podepsané pláštěnky dáte ráno p.učitelkám)

2/ rodiče, dorazí po vlastní ose přímo na místo do Autocampu Pavlovice

3/ kdo se nechce celé akce vůbec zúčastnit, nechť si dítě vyzvedne do 14,45 hod. ve školce nebo do 16,30 hod. v Autocampu v Pavlovicích (provoz školky i tento den končí v 16,30 !)

4/ oheň vzplane v 16,45 hod.

S sebou:

buřty, chleba, hořčice, peníze na úhradu piva a limonády, dobrou náladu.

! Akce se koná pouze za příznivého počasí !

Rozhodnutí, zda na akci odejdeme, uděláme dle počasí ve 14,45 hod. V případě nejasností si zavolejte.

Těšíme se na Vás !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ "Srdíčko", Liberec,

pro školní rok 2023/2024

O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

Zápisový portál bude spuštěn 17. dubna 2023.

SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 budeme přijímat v ředitelně MŠ "Srdíčko", Liberec, ve čtvrtek, dne 11.5.2023 od 10:00 do 16:00. Musíte se dostavit osobně, nebo využít vzdálený způsob: zaslat dopis na adresu- MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 46001 Liberec 3 nebo do datové schránky kfw7my.

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě s ředitelkou dne 26.4.2023 od 10:00-12:00 a žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K podání přihlášek ve školce doložte:

 1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
 2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
 3. Svůj občanský průkaz, kde ověříme trvalý pobyt.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb., zveřejněn seznam přijatých dětí v zákonné lhůtě na úřední desce školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy po předchozím telefonické domluvě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 4.4.2023 proběhne ve školce seznamování s akcí "Zdravý zoubek" v režii studentek Střední zdravotní školy v Liberci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 17.3.2023 půjdou školáci o Naivního divadla na představení "TEĎ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán akcí březen-červen 2023

7.3. schůzka s rodiči předškoláků s ukázkou NLP- SOVY-16,00 hod.

9.3. . schůzka s rodiči předškoláků s ukázkou NLP- VEVERKY-16,00 hod.

27.3. vynášení Moreny

1.3.-24.3 tvoříme doma s dětmi velikonoční kuře

28.3.-12.4. "Velikonoce očima dětí"- výstava na radnici

29.3. hudební pořad v PKO- "Ptačí svatba"- školáci+ středňáci

4.4. "Zdravé zuby"-vzdělávací pořad ve školce

18.4.schůzka s rodiči předškoláků-Elkonin- SOVY-16,00 hod.

19.4. schůzka s rodiči předškoláků-Elkonin- VEVERKY-16,00 hod.

25.4. návštěva Knihovny-"Hlas a uši na výletě"- školáci

27.4. pálení čarodějnic v Autocampu v Pavlovicích- 16,30hod.

11.5. zápis do MŠ

24.5. hudební pořad v PKO-"Na farmě"- školáci+středňáci

1.6. Den dětí

2.6. pohádka ve školce-"Lesněnka"

? celodenní školní výlet

? nácvik požárního poplachu,

? nácvik 1.pomoci

? focení ve školce- třídy a skupinky

20.6. Zahradní slavnost- loučení se školáky

Vystoupení dětí

Slavnostní rozloučení, dárky

Oheň, buřty, zábava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, máme pro Vás další výzvu. Tentokrát Vás s dětmi čeká tvoření na téma "VELIKONOČNÍ KUŘE".

Hotové výrobky noste do školky nejpozději do 24. 3. 2023.

Veškeré výtvory si můžete prohlédnout v prostorách radnice v rámci výstavy 

"Velikonoce očima dětí", která se uskuteční ve dnech 28. 3. – 12. 4. 2023.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 10.2.2023 půjdeme za zvířátky do lesa v Lidových sadech. Čeká nás stezka, na které budeme stopovat lesní zvířátka a plnit různé úkoly. Dejte dětem vhodné oblečení. Odchod ze školky v 8.45, návrat na oběd.

Milí rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila s naším nejbližším plánem. 8.2.2023 začíná období masopustu, proto i my si ho ve školce užijeme. Seznámíme se s tímto svátkem, dětí získají povědomí o českých tradicích.

Budeme vyrábět masky, péct koláče (z modelíny, papíru), vyrábět jitrnice, zdobit si papírové čepice krepovými růžemi, zpívat nové písničky, učit se nové říkanky. Naučíme se nové pohybové hry. Naučíme se Šavlový tanec, který k masopustu neodmyslitelně patří. Děti se seznámí s tím co je to "pohřbívání basy."

Paní kuchařky nás jistě zahrnou dobrým masopustním jídlem- koblihy, boží milosti, jitrnice (prejt), zelí, vepřové maso, koláče.

15.2.2023 si užijeme během celého dne-veselý masopustní rej (karneval) v maskách. Výběr masky necháme zcela na Vás.

V rámci programu zařadíme i setkání s kouzelníkem, které proběhne 20.2.2023 ve školce. Tento program zajistil sponzorsky pro děti p. Koutecký z modrého srdíčka. 


Plán akcí leden-červen 2023

25.1. IQ landia- Vesmír-školáci

8.2. začátek masopustu

15.2. Karneval ve školce

20.2. kouzelník ve školce

27.2. pohádka ve školce-"Perníková chaloupka"

7.3. schůzka s rodiči předškoláků s praktickou ukázkou-NLP- SOVY-16,00 hod.

9.3. schůzka s rodiči předškoláků s praktickou ukázkou-NLP-VEVERKY-16,00 hod.

29.3. hudební pořad v PKO- "Ptačí svatba"- školáci+ středňáci

18.4. schůzka s rodiči předškoláků s ukázkou cvičení dětí-ELKONIN-SOVY-16,00 hod.

20.4. schůzka s rodiči předškoláků s ukázkou cvičení dětí-ELKONIN-VEVERKY-16,00 hod.

25.4. návštěva Knihovny-"Hlas a uši na výletě"- školáci

27.3. vynášení Moreny

? "Velikonoce očima dětí"- tvoříme doma s dětmi velikonoční kuře

27.4. pálení čarodějnic v Autocampu v Pavlovicích- 16,30hod.

11.5. zápis do MŠ

24.5. hudební pořad v PKO-"Na farmě"- školáci+středňáci

? celodenní školní výlet

? nácvik požárního poplachu,

? nácvik 1.pomoci

? focení ve školce- třídy a skupinky

20.6. Zahradní slavnost- loučení se školáky

Vystoupení dětí, slavnostní rozloučení, dárky, oheň, buřty, zábava

MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 46001 Liberec 3, příspěvková organizace,            IČO: 46747532

Výše stravného a školného pro školní rok 2022/2023, se změnou úplaty od 1.1.2023

V souladu s ustanovením §123, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování a § 6 vyhl.214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka výši úplaty za vzdělávání v MŠ (školného) a úplatu za školní stravování (stravného) pro školní rok 2020/2021 takto:

 • ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání)

Výše školného pro školní rok 2022/2023 byla stanovena na 968.-Kč měsíčně.

Osvobození od úplaty je možné v legislativou vymezených případech na žádost zákonného zástupce podanou řediteli školy do 15 dne v měsíci.

 • STRAVNÉ (úplata za školní stravování)

Úhrada stravného pokrývá zálohové měsíční náklady na ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu a pitný režim během celého dne. Přesnídávka a svačina zahrnují zvýšené množství ovoce a zeleniny. Pokud dítě není přítomno při odpolední svačině -(jde takzvaně "po o") odebere si náhradní svačinu ve formě ovoce, zeleniny, fit tyčinky...

Dítě 3-6 let 1.000.-Kč 

 přesnídávka -10.-Kč

oběd -26.-Kč

svačina- 10.-Kč

pitný režim - 4.-Kč

Dítě 7 let 1060.-Kč 

 přesnídávka-10.-Kč

oběd- 29.-Kč

svačina- 10.-Kč

pitný režim- 4.-Kč

Přísun vitamínu C do pitného režimu zajišťujeme přidáním citrusových plodů (pomeranč, citron, grep) či jiného ovoce a bylinek (meduňka, máta). Platbu za školné a stravné poukazujte pod přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 15. Daného měsíce na účet MŠ u České spořitelny a.s. na číslo 5450772/0800.

Závěrečné vyúčtování stravného se provádí v daném školním roce k 31.8.

Roční přeplatek je vrácen na účet plátce do konce měsíce září.

Jitka Kadlečková, ředitelka MŠ

Vánoční besídka

Severočeské muzeum 19.12.2022 od 16,00 hod.

 • pomozte nám obléknout andělský sbor- do skříněk připravte do igelitových tašek bílé triko, košili, šaty (bez křídel, svatozáří...)

Příklad oblečení- kalhoty + bílá košile nebo triko, bílé šaty

 • ráno přineste, prosím, krabičku cukroví
 • po odpočinku děti převlékneme do andělského, na to si vezmou svetr, bundu, čepici a ve 14,45 hod. budeme odjíždět autobusem od školky do muzea, kde proběhne generální zkouška

pokud pro děti budete chtít jiné oblečení na cestu domů, musíte jim ho přinést s sebou

 • zahájení akce pro rodiče v muzeu bude v 16,00 hod.

vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

 • konec besídky bude v 17,30 hod.

Těšíme se na Vás !!!      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNÍ VÝLET

V úterý 20.12.2022 pojedeme všichni na polodenní výlet.

Odjezd- 8,30 hod. (příchod do školky v 8,00 hod.)

Návrat- cca 12,30 hod.

Cíl- Zámek Sychrov

Děti pohodlně oblékněte (nedávejte jim pásky, kšandy, kombinézy, prstové rukavice, batohy, kabelky).

Každý u sebe bude mít svůj kapesník!

Ve středu 30.11. pojedou školáci vlakem do Ekocentra v Oldřichově v Hájích. Příchod do školky do 7,00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENT 2022

1.11.- 22.11. výroba vánoční dekorace-"Andílek"

"Vánoce očima dětí"- 25.11.2022- 3.1.2023

vaše krásné výrobky budou vystaveny v prostorách radnice

23.11. vánoční focení

28.11. rozsvícení 1.adventní svíce

30.11. návštěva Ekocentra Střevlík-školáci-příchod do školky do 7 hod.

2.12. příběh o sv.Barboře

5.12. rozsvícení 2.adventní svíce

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(9,00 hod. ve školce- děti v kostýmech)

Divadlo na cestě-"Vánoční pohádka"

12.12. rozsvícení 3.adventní svíce

13.12. příběh o sv. Lucii

14.12. pečeme cukroví

16.12. Divadlo Ondřej- "Vánoční zvyky"

19.12. rozsvícení 4.adventní svíce

19.12. vánoční besídka v Severočeském muzeu-16,00 hod.

20.12. zdobíme stromeček

21.12. pečeme vánočky

22.12. Ježíšek ve školce

24.12.2022 - 1.1.2023 vánoční prázdniny

                                  Oznámení

o uzavření MŠ "Srdíčko", Liberec, v době letních prázdnin a v návaznosti na státní svátky

v souladu s § 3 odst.1 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele

oznamuji, že provoz MŠ "Srdíčko", Liberec,

bude přerušen od 3.7.-7.7. a od 24.7.-25.8.2023.

                                                                             V Liberci dne 21.9.2022 

                                                                         Jitka Kadlečková, ředitelka MŠVe smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ "Srdíčko," Liberec,


Mateřská škola "Srdíčko," Liberec, Oldřichova 836/5

Ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ "Srdíčko," Liberec,

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Datum (den)

popis

poznámka

1.9.2022 (čtvrtek)

Začátek školního roku 2022/2023

1.9.2022 (čtvrtek)

Nástup nových dětí do MŠ

(zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky)

Přinést evidenční list, zmocnění k odvádění dítěte, přihlášku ke stravování, GDPR

14.9.2022 (středa)

Schůzky rodičů-16,00 hod.

celá škola

28.9.2022 (středa)

Státní svátek

MŠ uzavřena

30.9.-2.10.2022 (pátek-neděle)

Společný víkend na Pařezu

28.10.2022 (pátek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

17.11.2022 (čtvrtek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

18.11.2022 (pátek)

Sanitární den

MŠ uzavřena

27.12.2022-30.12.2022 (úterý-pátek)

Vánoční prázdniny

MŠ uzavřena

2.1.2023 (pondělí)

Zahájení provozu po vánočních prázdninách

20.-26.2.2022

Jarní prázdniny

MŠ otevřena

7.4.2023 (pátek)-

10.4.2023 (pondělí)

Velikonoce

MŠ uzavřena

5.-6.7.2023 (středa, čtvrtek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

7.7.2023 (pátek)

Sanitární den

?

Hlavní školní prázdniny

MŠ uzavřena

?

Zahájení provozu MŠ po prázdninách

31.8.2022 (čtvrtek)

Konec školního roku 2022/2023

1.9.2022 Jitka Kadlečková


Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!