Nadpis textu


ADVENT

"Vánoce očima dětí"- 24.11.2023 - 3.1.2024

váš krásný BETLÉM bude vystaven v prostorách radnice

22.11. vánoční focení

4.12. rozsvícení 1.adventní svíce

4.12. příběh o sv.Barboře

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

(9,00 hod. ve školce- děti v kostýmech)

8.12. vánoční pohádka ve školce-"Vánoční příběh"

11.12. rozsvícení 2.adventní svíce

14.12. pečeme cukroví

13.12. příběh o sv. Lucii

13.12. návštěva v domě seniorů - SeneCura-školáci

14.12. zdobíme stromeček

15.12. pečeme vánočky

18.12. rozsvícení 3.adventní svíce

18.12. Ježíšek ve školce

20.12. pohádka ve školce-"Co se stalo v Betlémě"

20.12. vánoční besídka v kavárně Pošta -16,00 hod.

23.12.2023 - 1.1.2024 vánoční prázdniny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče,

blíží se výstava na liberecké radnici, na které naše školka vždy vystavovala Vámi vytvořené krásné vánoční drobnosti. Letos jsme dostaly nabídku od paní Alice Mytiskové, maminky z červeného pokoje, na společnou tvorbu ve školce. Prostě užít si krásné tvůrčí předvánoční odpoledne.

Nabídka je velmi lákavá, proto Vás zveme 14. 11. 2023 od 15.30 hod. do školky, kde pod vedením maminky Alice vytvoříme společnými silami BETLÉM.

Materiály a nápady budou připraveny. Od Vás a Vašich dětí očekáváme nadšení, elán, tvůrčího ducha.

No a protože školka není nafukovací, hlaste se u svých p. učitelek. Místa jsou omezena.

Pojďte si společně užít hezké odpoledne při kávě, čaji, koledách a tvůrčí činnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODZIMNÍČEK 2023

Milí rodiče, vytvořte spolu se svými dětmi nějaký krásný podzimní výtvor ze všeho, co Vám podzimní příroda nabízí (kaštany, listy, zelenina, ovoce, dřevo), doneste ho do školky a soutěžte o hodnotné ceny.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 27.10.2023

1.cena- hrabání listí ve Stromovce

2. cena- sběr kaštanů v parku u zámku Lemberk

3. cena- sběr dýní na poli u Mělníka

PS: už na Vás chystáme něco vánočního…, tentokrát to bude společné tvoření ve školce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola "Srdíčko," Liberec, Oldřichova 836/5

Ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ "Srdíčko," Liberec,

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

1.9.  Začátek školního roku 2023/2024

Nástup nových dětí do MŠ

(zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky)

Přinést evidenční list, zmocnění k odvádění dítěte, přihlášku ke stravování, GDPR

12.9.2023 (úterý)

Schůzky rodičů-16,00 hod.

celá škola

22.-24.9.2023 (pátek-neděle)

Společný víkend na Pařezu

28.9.2023 (čtvrtek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

29.9.2023 (pátek)

Sanitární den

MŠ uzavřena

17.11.2023 (pátek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

23.12.2023-1.1.2024 (sobota-pondělí)

Vánoční prázdniny

MŠ uzavřena

2.1.2024 (úterý)

Zahájení provozu po vánočních prázdninách

26.2.-3.3.2024

Jarní prázdniny

MŠ otevřena

29.3.2024-1.4.2024 (pátek-pondělí)

Velikonoce

MŠ uzavřena

1.5.2024 (středa)

Státní svátek

MŠ uzavřena

2.-3.5.2024 (čtvrtek, pátek)

Sanitární den

MŠ uzavřena

8.5.2024 (středa)

Státní svátek

MŠ uzavřena

5.7.2024 (pátek)

Státní svátek

MŠ uzavřena

22.7.-23.8.2024

Hlavní školní prázdniny

MŠ uzavřena

6.8.2024

Zahájení provozu MŠ po prázdninách

31.8.2024 (sobota)

Konec školního roku 2023/2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 46001 Liberec 3, příspěvková organizace,            IČO: 46747532

Výše stravného a školného pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením §123, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování a § 6 vyhl.214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka výši úplaty za vzdělávání v MŠ (školného) a úplatu za školní stravování (stravného) pro školní rok 2020/2021 takto:

  • ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání)

Výše školného pro školní rok 2022/2023 byla stanovena na 968.-Kč měsíčně.

Osvobození od úplaty je možné v legislativou vymezených případech na žádost zákonného zástupce podanou řediteli školy do 15 dne v měsíci.

  • STRAVNÉ (úplata za školní stravování)

Úhrada stravného pokrývá zálohové měsíční náklady na ranní přesnídávku, oběd a odpolední svačinu a pitný režim během celého dne. Přesnídávka a svačina zahrnují zvýšené množství ovoce a zeleniny. Pokud dítě není přítomno při odpolední svačině -(jde takzvaně "po o") odebere si náhradní svačinu ve formě ovoce, zeleniny, fit tyčinky...

Dítě 3-6 let 1.000.-Kč 

 přesnídávka -10.-Kč

oběd -26.-Kč

svačina- 10.-Kč

pitný režim - 4.-Kč

Dítě 7 let 1060.-Kč 

 přesnídávka-10.-Kč

oběd- 29.-Kč

svačina- 10.-Kč

pitný režim- 4.-Kč

Přísun vitamínu C do pitného režimu zajišťujeme přidáním citrusových plodů (pomeranč, citron, grep) či jiného ovoce a bylinek (meduňka, máta). Platbu za školné a stravné poukazujte pod přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 15. Daného měsíce na účet MŠ u České spořitelny a.s. na číslo 5450772/0800.

Závěrečné vyúčtování stravného se provádí v daném školním roce k 31.8.

Roční přeplatek je vrácen na účet plátce do konce měsíce září.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!