INDIÁNI

Cílem projektu Indiáni je společně prožitá cesta za poznáním sebe samého. Děti se v rámci tohoto projektu mohou vcítit do rolí malých indiánů, kteří procházejí množstvím zkoušek, jejichž smyslem je právě poznání sebe samého.

Malý indián ví, že bystřením svých smyslů získá schopnosti, s jejichž pomocí se bude moci více spoléhat sám na sebe, Ví, jak je dobré vnímat své pocity a umět jim naslouchat. Jedině když se naučí ovládat své tělo tím, že pozná jeho možnosti a ty pak bude rozvíjet, stane se skutečným indiánem, který bude svému kmeni a sám sobě prospěšný. Ví, že všechno, co prožívá, ho učí porozumět jeho niternému životu. Zoceluje své tělo a zůstává otevřený svým pocitům, jimž nejenom naslouchá, ale hledá i odpovědi. Malý indián vyrůstá a zraje ve skutečnou osobnost, která zná svou hodnotu a chápe svou jedinečnost jako výzvu. Jeho celý život je cesta a zkouška poznání.

Zkušenosti, jež děti získají, jsou výsledkem prožitku, který jim tento projekt zprostředkuje. Naší zásadou je nabídnout dětem takovou formu zážitku, jež může výrazně ovlivnit jejich vnímání sebe samých i ostatních. Prožijí a také pochopí, jak jsou pro jejich životy důležité zdravá sebedůvěra a schopnost pochopit a přijmout druhého. Projekt má být pro všechny děti příležitostí se navzájem poznat a pochopit, že je vždy více toho, co nás spojuje, než toho, co nám brání se navzájem přijmout.

Náš projekt má svá přesná pravidla. Principem je vzájemný respekt a přijetí vlastních práv a povinností, tedy odpovědnosti za své chování. Všechny děti mají právo prožít svoji cestu za poznáním. Jejich povinností je toto právo respektovat i u ostatních dětí. K sobě navzájem se chováme tak, abychom se spolu všichni cítili hezky a bezpečně.

 • Jsme k sobě ohleduplní
 • Jsme vnímaví k potřebám druhých
 • Necháváme prostor k vyjádření druhým
 • Jsme-li požádáni o pomoc, pomůžeme
 • Vědomě neubližujeme
 • Neposmíváme se

Prosíme o Vaši spolupráci:

Projekt začíná 23.5.2022, proto prosím

 • Přineste dětem bílé triko, třeba o 2 čísla větší (budou si samy tvořit indiánský oblek)-podepište
 • Vymyslete společně indiánské jméno a vyrobte jmenovku, kterou bude mít každý den na sobě

A co budeme dělat?

 • Zpívat indiánské písně
 • Poslouchat indiánskou hudbu
 • Vyrábět totem
 • Vyrábět šperky
 • Jíst indiánská jídla
 • Učit se indiánskou řeč
 • Poznávat stopy
 • Hledat poklad
 • Číst indiánské báje
 • Sledovat krátké pohádky-Hurvínek velké ucho, Bob a Bobek mezi indiány
 • Meditovat
 • Vyrábět vlajku
 • Vyrábět malé tee-pee
 • Vyrábět indiánské čelenky
 • Pohybovat se v přírodě jako indiáni
 • Zpracovávat přírodní materiály
 • Vyrábět hudební nástroje
 • Bubnovat na bubny
 • Indiánskou módní přehlídku
 • Vyrábět lapač snů
 • Na školní výlet pojedeme do Indiánské vesnice v Růžové


Ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ "Srdíčko," Liberec,

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


14.-16.9. schůzky rodičů 16,00 hod.

1.-3.10. podzimní víkend na Pařezu

12.10. výlet polodenní- DETOA-školáci+středňáci

19.10. bubnování s Brumbeny- školáci+středňáci

20.10. výlet za obrem- Lesopark Horka

1.11.-7.11. Bramboráček 2021

1.-22.11. výroba vánoční dekorace na výstavu

8.11. vyhlášení Bramboráčka

16.11. Naivní divadlo- "Pohádka do dlaně"-školáci+středňáci 

22.11. Prima Vizus- vyšetření očí (170.-Kč)

25.11. vánoční focení

25.11. instalace výstavy na radnici-Vánoce očima dětí

2.12. adventní výlet skanzenu Přerov nad Labem a na zámek Brandýs nad Labem- školáci, středňáci

3.12. Mikuláš v Srdíčku - dopolední nadílka pro srdíčkovské děti

13.12. pečeme cukroví

16.12. pečeme vánočky

17.12. vánoční nadílka ve školce

21.12. Vánoční odpoledne pro rodiče od 16,00 hod.- Severočeské muzeum

22.12. Muzeum- "Nad betlémem svítí hvězda" -školáci+středňáci (50.-Kč)

24.12.2021 - 2.1.2022 Vánoční prázdniny (školka uzavřena)


31.10.2018 - Šablony MŠMT

Projekt MŠMT "Vzdělávání je cesta" je spolufinancován Evropskou unií a trvá od 1.08.2019 do 31.1.2022. Dokumentace k projektu je k nahlédnutí zde: Dokumentace k projektu

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!