Šablony MŠMT

Projekt MŠMT "Vzdělávání je cesta" CZ.022.3.68/0.0/0.0/18_063/0014934 spolufinancován Evropskou unií a trvá od 1.8.2019 do 31.7.2021.