Organizace a provoz školy

Provoz je specifikován v řádu školy. Organizaci dne lze časově upravovat a pozměňovat dle časových potřeb činností konaných v daný den. Pozměnit lze také dle navrhnutých přání dětí při zvláštních akcích mateřské školy a z důvodu individuálního přístupu, který děti vyžadují.

Všechny děti se ráno scházejí v horních pokojích podle služeb pedagogů, nejdéle však v 7,00 hod. se děti rozcházejí do svých pokojů. Děti se mohou v určeném čase pohybovat po celé mateřské škole, hrát si v pokoji, kde svoji činnost začal nebo kde mají své kamarády. Svůj odchod i příchod vždy hlásí p. učitelce, která informuje další kolegyni.

Organizační řád MŠ

1. Klíče od budovy mají všechny zaměstnankyně školy stále u sebe.
2. Odemykání budovy
Každé ráno odemyká budovu a odkóduje učitelka, která má ranní směnu. Dále odemkne vchod do šaten dětí. Uzamykání budovy a kontrola objektu MŠ při konečné službě Učitelka, která odchází z MŠ poslední, zkontroluje celý objekt MŠ - uzavření všech oken, dveří, zkontroluje hygienická zařízení, zda neteče voda a zda jsou spláchnuty toalety. V objektu provede zakódování budovy.

3. Hlášení absencí  Všechny zaměstnankyně jsou povinny nahlásit absenci na pracovišti ředitelce MŠ včas, aby mohl být zajištěn řádný chod MŠ. Při náhlém onemocnění informují zaměstnanci ředitelku MŠ osobně nebo telefonicky ihned první den nemoci, pedagogické pracovnice z důvodu zajištění služeb na třídách informují ředitelku telefonicky i domů na mobil 602126615.O předpokládané délce nemoci je ředitelka informována. V době nemoci nebo jiné absence ředitelky MŠ zodpovídá za provoz MŠ zástupkyně určená ředitelkou a všechny zaměstnankyně jsou povinny respektovat její rozhodnutí.

4. Změny ve službách
Každou změnu služby ohlásí pedagog. pracovnice včas ředitelce MŠ. Čerpání dovolené nahlásí nejméně 1 týden předem. Čerpání nadpočetných hodin i práce přesčas je možné po dohodě s ředitelkou tak, aby byl zajištěn chod mateřské školy.
5. Zajištění stravování pro zaměstnance MŠ
Závodní stravování může zaměstnanec využít, jakmile je přítomen v práci během stanovené směny alespoň tři hodiny. V současné právní úpravě se na rozdíl od dřívější nebere v úvahu omluvená nepřítomnost v práci a to ani z důvodu pracovní neschopnosti, tzn., že si zaměstnanec nesmí odebrat oběd ani první den pracovní neschopnosti.
6. Pobyt na školní zahradě v dopoledních a odpoledních hodinách
Dopolední pobyt dětí na školní zahradě - z bezpečnostních důvodů se zamyká branka, která se odemkne při odpoledním pobytu dětí na zahradě. Za uzamykání branek zodpovídají paní učitelky. Při odpoledním pobytu na školní zahradě se uzavřou vchody do šaten a rodiče tak vchází i odchází ze zahrady brankou.
7. Způsob komunikace mezi pracovníky
- osobní kontakt
- oběžníky s informacemi, které je nutno podepisovat pro zpětnou vazbu
- pedagogické porady

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!