Personální obsazení školy

Kapacita mateřské školy je 73 dětí. Stará se o ně 6 pedagogických pracovnic, 1 asistentka pedagoga a 5 provozních pracovníků.

Pedagogický personál:

 • Jitka Kadlečková - žlutý pokoj
 • Renata Kryspínová - žlutý pokoj
 • Havlíková Jitka - modrý pokoj
 • Mgr.Lenka Šenková - modrý pokoj
 • Mgr.Jana Habelová - červený pokoj
 • Libuše Mazačová - červený pokoj
 • Jiřina Rutnerová- asistent pedagoga

Provozní personál:

 • Markéta Smolíková- uklizečka
 • Marta Klouzková - uklizečka
 • Helena Žďárková - kuchařka
 • Kateřina Vlásková - kuchařka
 • Eva Varvařovská - hospodářka

Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, využíváme nabídky různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Vzdělávání je systematické a vychází jak z potřeb školy tak i jednotlivých pedagogů. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu je podporována. Důraz je kladen i na samostudium, všem je nabízena odborná literatura. Specifické pro práci v naší mateřské škole je specializace pedagogů na jednotlivé oblasti výchovy a dle toho jsou také rozpracovávány plány na jednotlivé dny, kdy se bere ohled na přítomnost jednotlivců na pracovišti.

Je velmi dobré, že kolektiv zaměstnanců je stálý a může tak navazovat na svoji práci, pokračovat v práci započaté a všichni ctíme základní myšlenky naší mateřské školy.

Děti jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými pedagogy s úplným pedagogickým vzděláním.


Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!